Kuyfike mapuche reñma tañi gütxam. XIX patakantu txipantu

Audiolibro

Gütxam Wülzugufe Tapülh
Pu Kolüpi ñi che Lorenzu Kolümañ 25
Kolümañ ñi che Lorenzu Kolümañ 30
Katxülhew, purenche Lorenzu Kolümañ 32
Txomü ñi che, Fütxako mew Lipay 33
Pu Meliñ Lipay 34
Pu Agkamilla, txiwelhemuche Lipay 36
Pu Külapi Lipay 37
Pu Agkamilla, wekenche Lipay 38
Pu Mariñ Lipay 39
Pu Kallfüñ, wekenche Lipay 40
Pu Wenchekal Lipay 41
Pu Kolima che Agustín Kolima 42
Pu Külaweke Juan Kallfükura 45
Pu Paylaweke Juan Kallfükura 49
Pu Lhemunaw Juan Kallfükura 50
Pu Magiñ Juan Kallfükura / José Manuel Zúñiga 52
Pu Külapag Juan Kallfükura / Juana Malhen 55
Lienan ñi che, Temuko mew Ramón Lienan 57
Küzel ñi che, Txuftxuf mew Kolükew Küzel 61
Pu Filu, makeweche Domingo Paynefilu 65
Pu Wenchual Karinza / José Lhemunaw / Mañkew 68
Pu Mañkelef, pülalche Manuel Mañkelef 70
Maripag Montero ñi che, Makewe mew Agustín Montero 76
Pu Payllalef ñi che, Pitxufken mew Ambrosio Payllalef 78
Nekulmañ ñi che Juan de Dios Pichi Nekulmañ 82
Nekulmañ ñi che José Santos Pulgar 84
Pu Kayupi, kuyümkoche Pedro Kayupi 86
Kollüw ñi che, Karürügi mew José Luis Kollüw 88
Koñwepag ñi che, Chollcholl mew Domingo Paynefilu / Antonio Paynemal 91
Pu Paynemal ñi zugu José Segundo Paynemal 93
Melillag ñi che, Txomen mew Gerónimo Melillag 97
Pegeypüll ñi che Felipe Reyes 100
Kallfüñamku ñi che, Foyeko mew Felipe Reyes 102
Kollüw Kotar ñi che, Llayma mew Vicente Kollüw Payllaw 104